Odborné články

Úspěšnost kynologů na atestech GŘ HZS v číslech

14. prosince 2007 v 0:23 | Dušan Stuchlík pro časopis Rescue Report
Záchranářští psovodi, kteří mají zájem zasahovat na akcích IZS, musí mít kynologický atest GŘ MVČR. Úspěšnost na těchto atestacích je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o tom, jak si kteří psovodi a organizace ve skutečnosti stojí. Důležitější a větší vypovídací hodnotu oproti atestacím má již jen jediný výsledek: z praktického zásahu.

Kynologičtí záchranáři měli letos rušné léto. Ti, věnující se sportovnímu záchranářství, měli možnost utkat se v mnoha různých soutěžích. Ti, kteří se zaměřují na pracovní záchranářství, mohli absolvovat mezinárodní soutěžní workshop v Polsku a druhý později v Chomutově. A ti, kteří mají kvalifikaci zasahovat v rámci IZS, byli také povoláváni k několika ostrým zásahům.

Při pátrání v tom policisté nemusí být sami!

2. prosince 2007 v 0:54 | Petr Soptík pro Policista.cz
Přinášíme vám rozsáhlý článek na téma postupu policie při řízení pátracích akcí. Článek byl převzatý z obsahově velmi zajímavého serveru Policista.cz, který jistě stojí za návštěvu!
Pátrací akce po pohřešovaných osobách jsou teoreticky zpracovány již vcelku srozumitelně, ale v praxi systém zdaleka nefunguje ideálně. Problémy se přitom často rodí z toho, že velitel opatření a často ani operační důstojníci netuší, jaké prostředky jsou jim k dispozici!

A skoro pravidelně se stává, že nikdo z policistů neví, že tyto síly a prostředky jsou k dispozici, aniž by zatěžovaly policejní rozpočty! Jejich nasazení totiž hradí IZS a někdy také kraj, rozhodně ne policie.

Opravdu víte, co všechno znamená USAR?

29. listopadu 2007 v 23:26 | Richard Franc a Radim Kuchař pro časopis Rescue Report
Cílem série článků je seznámení čtenářů s USAR odřadem HZS Moravskoslezského kraje, potažmo filozoficky s problematikou USAR v České republice.

Zkratka USAR (Urban Search and Rescue) vychází z anglického výrazu pro vysoce specializovanou činnost a v doslovném překladu znamená prohledávání a záchranu osob v městském (urbanizovaném) prostředí. Jak je obvyklé, doslovný překlad není zcela výstižný a přesný, nicméně pokud budeme hovořit o problematice USAR, bude tím dále myšlena problematika nalezení, vyproštění a ošetření osob z objektů staticky narušených.

Search and Rescue v Izraeli - „Yellow helmets“

17. května 2007 v 11:59 | Dušan Stuchlík pro Rescue Report
Velké zkušenosti za tragickou cenu
Žluté helmy, v originále "Yellow helmets". Pod tímto názvem jsou v Izraeli, ale i v jiných zemích, známy jednotky izraelských SAR záchranářů. Patří bezesporu k nejlepším na světě. Z jejich organizace, rychlosti a osobního nasazení by se mohla učit značná část záchranářského světa. Stinnou stránkou jejich zkušenosti a akceschopnosti je cena, za kterou byla získána: život v zemi, která je permanentně ohrožována válkou a teroristickými útoky.

Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů

26. února 2007 v 22:48 | Odborná kynologická komise MV - GŘ HZS ČR
Metodika je určena pro odbornou přípravu a instruktáž složek integrovaného záchranného
systému a kynologických specialistů určených pro zásah při vyhledávání zasypaných či zavalených osob ve zřícených budovách a objektech podobného charakteru.

Zdroj: www stránky MV ČR - rubrika Kynologie v IZS

Taktické postupy zásahu - Záchrana osob ze zřícených budov

26. února 2007 v 22:39 | MV - GŘ HZS ČR
Dokument ve formátu PDF ke stažení:
Taktické postupy zásahu - Záchrana osob ze zřícených budov

Zdroj: www stránky USAR teamu ČR - rubrika Kynologie v IZS

Taktické postupy zásahu - Vyprošťování osob ze závalů a sutin

26. února 2007 v 22:38 | MV - GŘ HZS ČR
Dokument ve formátu PDF ke stažení:
Taktické postupy zásahu - Vyprošťování osob ze závalů a sutin

Zdroj: www stránky USAR teamu ČR - rubrika Kynologie v IZS

Označení psa ve tmě

19. ledna 2007 v 16:55 | Kris pro ZBK Středočeského kraje
Máte-li doma psa černějšího než noc a nehodláte-li ho v zimě po čtvrté odpoledne mít pouze na vodítku, tak už jste asi někdy také pomysleli na možnost nějakého jeho zviditelnění. A nakonec nejde jen o černé psy. Hnědá není o moc lepší, a i ti šťastnější mezi námi, majitelé bílých psů, nejspíš začínají propadat zoufalství, když napadne první sníh (takže letos můžou být zatím v klidu :-).

Plošné vyhledání - tři základní postupy

15. ledna 2007 v 19:30 | Radek Šlemar pro ZBK Středočeského kraje
Pro začátek bych použil citát z jednoho nejmenovaného příspěvku:

"Každý který se zúčastnil nějaké "pátračky"ví, že pes ze předu žere a ze zadu s..e. Každý také ví jakou roli hraje čas. Inteligent by hned povolal vše co má nohy a je schopné reagovat na jednotlivé povely. Těžko je hledat klíček hliníkový (aluminiový) pod lampou, když jsem ho ztratil na poli u lesa. A vo tom to je."

Rád bych se tentokrát zaměřil na aplikaci výše uvedeného citátu v oblasti plošného vyhledání.

Ochranná přilba pro záchranáře - aneb barva není všechno

8. ledna 2007 v 11:40 | Filip Štrach - Beaucerons.eu
Jako čekatel v záchranné brigádě kynologů jsem byl hned na prvním secviku seznámen s povinností nosit do sutin "helmu". I přesto, že jsem ve škole většinu přednášek předmětu bezpečnost práce a ochrana zdraví věnoval četbě novin a podobným aktivitám, zůstala mi v paměti informace, že problematiku BOZP řeší mnoho různých vyhlášek a samotné ochranné pracovní pomůcky specifikuje nepřeberné množství Českých státních norem (ČSN), potažmo evropských norem (EN). Začal jsem se tedy pídit po tom, jaké normy má splňovat přilba, kterou bych si měl do sutin pořídit. Jelikož jsem na tuto otázku dostával poněkud neurčité odpovědi, jako "tahleta, co mám já, je dobrá" či "někde je snad napsáno, že má být červená", a ani na internetu jsem žádné nařízení týkající se přileb do sutin nenašel, začal jsem odpověď hledat sám a výsledek mého hledání vám předkládám v tomto článku.

Prvního záchranářského psa MP Ostrava čekají zkoušky

30. prosince 2006 v 3:07 | noviny Ostravská radnice
Už mnohokrát se strážníkům Městské police Ostrava (MPO) nebo příslušníkům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) stalo, že potřebovali pomoc profesionálního záchranářského psa. Minulá zima, kdy se pod tíhou sněhu bortily střechy obchodních domů i soukromých budov, jim dala za pravdu. "Ostrava je navíc poddolovaná. Riziko zřícení staveb je tady vyšší než v jiných městech. Jediná profesionální složka se záchranářskými psy, kteří by mohli případně poškozené budovy prohledat, je v současné době v Praze. A my potřebujeme reagovat okamžitě," říká velitel oddílu kynologie a operativního zásahu MPO Jiří Michalec. Jeho kolegové z HZS MSK se chystají v polovině příštího roku založit skupinu na likvidaci katastrof a živelních pohrom. Jeho nedílnou součástí jsou také záchranářští psi.

Jak se hledá v „civilizovaných" zemích?

13. listopadu 2006 v 21:10 | Dušan Stuchlík pro Požáry.cz
Nedávno padla na jednom ze zdejších fór (pozary.cz) otázka: Jak je organizováno hledání pohřešovaných osob a zejména nasazování záchranářských psů v zemích, které jsme si zvykli nazývat s jistou nadsázkou jako "civilizované"? Kdo a jak tyto psy připravuje, kdo rozhoduje o jejich nasazení a na základě jakých kritérií tak může učinit ?
 
 

Reklama