Info ze SZBK ČR

Nominace SZBK na atesty IRO - Žatec - 29. 10. až 1. 11. 2009

10. září 2009 v 16:12 | SZBK ČR
Atestace IRO 2009, která proběhne ve dnech 29.10.-1.11.2009 v Žatci, se po srpnovém výběrovém soustředění zúčastní tato dvě družstva SZBK ČR:
 • Lucie Dlouhá, Jitka Dědinová (Praha), Petr Mráz (Hradec Král.),
 • Lenka Knolová (Ústí n. L.), Pavel Svoboda, Oldřich Hlavačka (Hodonín).

Nominace SZBK na Atesty IRO 2009

1. července 2009 v 12:30 | SZBK ČR
Atestačního cvičení IRO, které se konalo v dubnu v Žatci, se zúčastnila tři družstva:
 • Lucie Dlouhá, Jitka Dědinová (Praha), Veronika Smějová (Ostrava)
 • Václav Kučera, Kateřina Sojková, Hana Klímová (JčZBK)
 • Borek Bláha (Ústí), Petr Mráz (Hradec Kr.), Pavla Juchelková (Ostrava)

Nominace SZBK na Mistrovství světa IRO 2009

29. května 2009 v 11:40 | SZBK ČR - výcviková komise
Prezidium SZBK na svém zasedání 13.5.2009 schválilo nominaci na mistrovství světa IRO 2009 v rumunské Craiově:
 • vedoucí družstva - ms. ing. Daniel Sedlák
 • plochy - Veronika Smějová (Ostrava)
 • sutiny - Petr Linda (Praha), Jiří Švancara (Olomouc)
 • stopy - Jan Pokorný (M.Ves), Ludmila Mašatová (K.Vary), Jana Šmídová (Netolice)
 • voda - Kateřina Sojková (Písek), Petr Katrev (Chomutov)

Statistika složených zkoušek v brigádách SZBK za rok 2008

9. května 2009 v 12:05 | SZBK ČR


ZBK
Celkem zk.
zk. SZBK ČR
zk. IPO-R
Jihočeská
98
74
24
Praha
40
24
16
Karlovy Vary
36
17
19
Ústí nad Labem
32
12
20
Hradec Králové
23
15
8
Pardubice
16
5
11
Středočeská
15
10
5
Liberec
13
10
3
Vysočina
12
6
6
Olomouc
12
6
6
Ostrava
10
5
5
Jihomoravská
6
1
5
Plzeň
4
1
3
Zlín
4
4
0


Nominace SZBK na atestační cvičení IRO

26. března 2009 v 12:57 | SZBK ČR
Na atestační cvičení IRO, které proběhne v Žatci ve dnech 10.-12.4.2009, nominuji tři družstva ve složení:

Startovné na akcích SZBK v roce 2009

26. března 2009 v 12:45 | SZBK ČR
Startovné na veškeré celostátní akce bylo pro rok 2009 plénem schváleno na 500,- Kč. Na zkoušky základní (ZZZ, ZZP1) je doporučeno startovné 200,- Kč. Pořadatel může tuto doporučenou částku podle potřeby navýšit (rovněž do max. výše 500,- Kč), ale musí ji předem uvést v propozicích.

Výjimka pro rok 2009 při pořádání zk. prvního stupně dle zř. SZBK

24. února 2009 v 11:25 | SZBK ČR
Na plénu SZBK 11. 2. 2009 byla pro rok 2009 schválena výjimka pro pořádání zkoušek 1. stupňů. V tomto roce je možné tyto zkoušky kombinovat (ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZZZ), tedy pořádat je ve třech druzích, např. 2x ZZP1 + 2x ZTV1 + 2x ZZZ, nebo 3x ZZP1 + 2x ZTV1 + 1x ZZS1 při jedné akci.

Nelze však kombinovat zkoušky ZLP a ZVP.

Reprezentační kritéria SZBK ČR dle určení výcvikové komise

31. ledna 2009 v 16:10 | SZBK ČR
Po splnění předepsaných kvalifikačních podmínek je psovod zařazen do reprezentace SZBK ČR na následný kalendářní rok. Reprezentace probíhá ve dvou zcela na sobě nezávislých kategoriích:

Návrh na změnu zkušebního řádu SZBK ČR

16. prosince 2008 v 19:33 | SZBK ČR
Po diskusi na školení rozhodčích a jednání VK, ve snaze pochopit důvody ZBK 05 a 08 uváděné jejich vedoucími pro možnost konání více druhů zkoušek v rámci jedné akce, navrhnu nejbližšímu jednání prezidia následující úpravu ZŘ pro rok 2009:

Mezinárodní atestace IRO pro Evropu - Německo - 30. až 31. 10. 2008

12. listopadu 2008 v 9:35 | SZBK ČR
Atestace IRO pro Evropu, která proběhla 30.-31. 10. 2008 v německé Pirně, se zúčastnilo družstvo ČR ve složení L. Mašatová (vedoucí), J. Machulková, E. Labíková a J. Švancara.

Předběžný plán akcí SZBK na rok 2009

12. listopadu 2008 v 9:07 | SZBK ČR
Po zasedání prezidia SZBK 7.10. se jako v předešlém roce zveřejňuje plán akcí pro příští rok ke konkurznímu doplnění míst konání republikových soutěží a vyšších zkoušek.

Plán akcí ve Wordu je ke stažení zde.

Změny termínů akcí SZBK ČR na konci roku 2008

12. listopadu 2008 v 8:41 | SZBK ČR
Z důvodů atestace IRO se posouvá termín Bohemia Cup v sutinách o jeden týden na 8.11.2008.

Zkoušky ZPJ v Praze se ruší a školení rozhodčích se posouvá na 29.11. jako jednodenní akce v Žatci od 9.00 h s možností příjezdu pro mezinárodní rozhodčí (příprava akce) a výcvikovou komisi v pátek 28.11. večer mezi 18. a 19. hod.

Správné vyplňování přihlášek na zk. IRO členy SZBK ČR

12. listopadu 2008 v 8:10 | SZBK ČR
Přihlášky na zkoušky a jiné akce IRO, na něž je volný přístup účastníků, musí mít v rubrice "členská organizace" uvedeno "SZBK ČR".

V případě jiného názvu, např. ZBKP nebo JČZBK, nevyhodnotí pracovník IRO následně účast za SZBK ČR. Nebude tudíž výsledek ani statisticky ani finančně spojován se svazem a případná odměna IRO za splněné limity nebude udělena.

Reprezentace SZBK na MS IRO 2008

19. června 2008 v 15:00 | SZBK ČR
Na Mistrovství světa IRO do Samoboru v Chorvatsku 1. - 6. 7. 2008 nominovalo prezidium SZBK družstvo ve složení:
 • RHT Petr Linda, Iveta Katrevová,
 • RHFL Petr Kubica, Jiří Švancara,
 • RHF Lída Mašatová, Jan Pokorný, Tomáš Strouhal.

Mistrovství ČR a Mistrovství světa dle IPO-R pod taktovkou SZBK ČR

4. června 2008 v 13:24 | Blogující záchranáři
Mistrovství ČR dle IPO-R
 • Ve dnech 8. až 10. 5. 2009 se uskuteční 1. mistrovství záchranných psů ČR podle zkušebního řádu IPO-R.
 • Mistrovství bude otevřené pro psovody ze všech organizací i ZKO, které se zabývají záchranářským výcvikem.
 • Toto mistrovství nijak nenahrazuje Mistrovství SZBK podle zkušebního řádu SZBK, které se bude konat ve stabilním termínu 2. až 4. 10. 2009.

Regionální zkoušky dle nového řádu SZBK se nemíchají

10. května 2008 v 16:21 | SZBK ČR
 • V žádosti o konání regionálních zkoušek (ZZZ a 1. stupně) je třeba uvést druh zkoušky, datum a místo konání.
 • Koná se vždy pouze jeden druh (např. ZZP1), který lze ale vždy doplnit zkouškou ZZZ. Nemíchají se tedy různé druhy ani stupně zkoušek.

Soutěž Železný psovod - obecné propozice

21. března 2008 v 19:02 | Blogující záchranáři
 • Rozpis výkonů pro soutěže "Železný psovod"
 • 1. STUPEŇ: plavání 100 m, kolo 20 km, běh 1 km (časový limit: 100 minut)
 • 2. STUPEŇ: plavání 500 m, kolo 10 km, běh 10 km (časový limit: 125 minut)
 • 3. STUPEŇ: plavání 1000 m, kolo 10 km, běh 10 km (časový limit: 150 minut)

Nominace členů SZBK na Atestübung IRO - Ljubljana 2008

21. března 2008 v 18:24 | Blogující záchranáři
Na AÜ IRO do Ljubljany ve dnech 18. - 20. 4. 2008 nominuji tříčlenné družstvo psovodů ve složení Z. Čmejrek (vedoucí), J. Machulková, E. Labíková.

Soustředění psovodů s Atestem IRO a Financování akcí SZBK

13. března 2008 v 22:40 | Blogující záchranáři
Soustředění psovodů s Atestem IRO
Psovodi atestovaní IRO v roce 2007 se 15. - 18. 5. 2008 zúčastní soustředění v Osnabrückelu: D.Novotný, L.Rychetská, V.Maxa, E.Němec, P.Linda, J.Kučera, A.Švehláková, P.Katrev, I.Katrevová. Podrobnosti obdrží poštou. Nemohou tedy v tomto termínu startovat na Intercupu Humanity (jeden z kvalifikačních závodů na Mistrovství světa IRO 2008).

Český pohár lavinových prací SZBK byl zrušen

12. února 2008 v 16:56 | SZBK ČR
Pro nedostatek sněhu je nutno Český pohár lavinových prací 2008 i lavinové zkoušky ZLP2 a ZLP/C zrušit.
 
 

Reklama