Říjen 2008

Klady a zápory Mistrovství složek IZS

3. října 2008 v 6:54 | Iveta Soukupová |  Názory a komentáře
KLÁNOVICE: Původně jsem chtěla svůj článek zaměřit na jiný problém záchranářské kynologie, ale po účasti na Mistrovství složek IZS jsem se rozhodla věnovat ho právě této akci. Nebudu zde rozebírat výkony psovodů a psů, protože jsem je kromě toho svého neviděla. Ve svém příspěvku se zaměřím spíš na jakési celkové zhodnocení akce vycházející z poznatků, zážitků, zkušeností, dojmů a pocitů z této soutěže jak mých, tak i některých dalších účastníků, ať už přímých či nepřímých.

Mistrovství ČR kynologů záchranářů složek IZS - Praha - 12. až 14. 9. 2008

3. října 2008 v 2:17 | kpt. Ing. Jiří Šlechta / Magistrát hl.m. Prahy |  Reportáže z akcí
Ve dnech 12. - 14. září 2008 proběhlo v Praze Mistrovství ČR kynologů záchranářů složek IZS. Role pořadatele se chopila Městská Policie hl. m. Prahy, která tím byla pověřena odbornou kynologickou komisí MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Centrum mistrovství bylo situováno do campu v Klánovicích (Praha 9), kde bylo pořadatelem zajištěno ubytování soutěžících a rozhodčích.