Mezinárodní cvičení Albis 2008 - Litoměřice - 17. 5. 2008

19. června 2008 v 13:28 | Požáry.cz |  Reportáže z akcí
V sobotu 17.5. 2008 v Litoměřicích vyvrcholilo rozsáhlé česko-německé cvičení "Albis 2008," které je zaměřeno na likvidaci následků povodní mezinárodního rozsahu. Toto taktické cvičení, jež probíhá ve dnech 16. - 18.5., připravil Hasičský záchranný sbor ČR spolu s německým Spolkovým úřadem Služby technické pomoci THW.
Cvičení "Albis 2008" se koná s podporou Evropské unie. Jeho cílem je prověřit připravenost záchranářů a dalších odpovědných orgánů na povodně mezinárodního rozsahu (albis = lat. Labe). Cvičení má také zdokonalit vzájemnou česko-německou spolupráci záchranných a bezpečnostních složek a prověřit možnosti přijetí mezinárodní pomoci v rámci mechanismu EU.

"Cvičení určitě splnilo svůj účel. Největší přínos vidím v tom, že dvě tak odlišné organizace jako HZS ČR a THW, spolu dokázaly přesně komunikovat a uměly se domluvit a uspořádat takto rozmanité a rozsáhlé mezinárodní cvičení, navíc se zapojením Evropské unie," shrnul dnešní den řídící cvičení plk. Bc. Jaroslav Steska z HZS ČR.
Námět cvičení počítal s dosažením III. stupně povodňové aktivity na řece Labi a Ohři a vzestupem hladiny na dolním toku Labe až na úroveň dvacetileté vody (hladina vody dosáhne 885 cm). Je svolána povodňová komise města Litoměřice a následně začíná pracovat krizový štáb města Litoměřice, který situaci analyzuje a přijímá potřebná opatření k ochraně obyvatelstva. Kvůli vážnosti situace hejtman Ústeckého kraje vyhlásí na Litoměřicku krizový stav. Vzhledem k velkému rozsahu mimořádné události je kromě jednotek požární ochrany nasazena také armáda a další záchranné složky a Česká republika se v souladu s mezinárodními dohodami prostřednictvím operačního a informačního střediska MV-generálního ředitelství HZS ČR obrací na orgány EU s žádostí o mezinárodní pomoc. Do povodněmi postižených Litoměřic na základě této žádosti dorazí záchranné složky německé THW, které na místě spolupracují s českými záchranáři.
Činnost povolaných sil a prostředků je směřována k ochraně, ohrožených osob, zvířat, majetku a životního prostředí. Při rychlém vzestupu hladiny dojde k odříznutí části vesnice na levém břehu řeky Labe a proto je třeba provést záchranu osob, zvířat a majetku a evakuovat je po vodě do bezpečí na pravý břeh Labe.
Záchranáři všemi dostupnými prostředky provedou evakuaci, identifikaci, rozdělení, zajištění náhradního ubytování a nouzového přežití postižených osob. Protože při povodni došlo k poškození mostu přes řeku, k zajištění nouzového propojení obou břehů bude vybudováno také provizorní mobilní přemostění. Po kulminaci a poklesu vody následuje odčerpávaní zatopených majetků a poskytnutí humanitární pomoci. Následuje vyhledávání a vyproštění osob zavalených sutinami budov, jejich ošetření a předání záchranné službě. Přitom je nasazena i speciální jednotka Ministerstva vnitra - vyhledávací a záchranný odřad (tzv. USAR odřad - urban search and rescue) a kynologové - záchranáři.
Cvičení "Albis 2008" je vůbec nejrozsáhlejším cvičením tohoto typu v historii. Na soutoku Labe a Ohře byla nasazena špičková technika včetně vodního vznášedla a v průběhu několika dní se ho účastní stovky záchranářů z obou států. Do cvičení jsou kromě HZS ČR a THW zapojeny také jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Armáda ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, město Litoměřice, Ústecký kraj, Povodí Labe. Na místě situaci sledují i pozorovatelé Evropské unie a vyhodnocovací a koordinační tým EU.
V sobotu 17.5. se do cvičení zapojilo celkem 414 českých a německých záchranářů vybavených více než 120 kusy techniky.
V průběhu cvičení je nasazena technika a prostředky používané při povodních, jako jsou například čerpadla k přečerpávání velkých objemů vody, stavby protipovodňových stěn z pytlů, nebo položení norných stěn k zachycení úniku nebezpečné látek.
Činnosti účastníků tohoto protipovodňového cvičení jsou rozděleny do několika úseků na soutoku Labe a Ohře (vodní cvičiště Armády ČR) a v areálu kasáren v Litoměřicích, kde čeští a němečtí záchranáři předvedli svou práci:
  • záchrana a evakuace obyvatel z ohrožené oblasti na levém břehu řeky pomocí vodních člunů, vznášedla a vrtulníku, jejich ošetření a náhradní ubytování v mobilním humanitárním centru
  • odčerpávání vody ze zatopených prostor (práce s velkoobjemovými čerpadly)
  • budování protipovodňových bariér (plnění pytlů s pískem)
  • stavba provizorního (mobilního) mostu přes řeku
  • stavba norných stěn k zamezení následků úniku nebezpečných látek
  • vyprošťování a záchrana lidí zavalených sutinami zřícených budov, včetně nasazení kynologů a speciální vyhledávací techniky
  • řízení a spojení, logistika
Samotné Litoměřice, kde se cvičení Albis 2008 koná, mají bohužel s povodněmi značnou zkušenost - katastrofální povodně na Labi v roce 2002 toto město těžce zasáhly.
Více informací o cvičení "Albis 2008" naleznete na www.albis2008.eu
Co je THW?
Služba technické pomoci (THW) podléhá jako spolková organizace civilní ochrany a ochrany před katastrofami Spolkovému ministerstvu vnitra. K úkolům profesionálních a dobrovolných sil THW patří poskytování technické pomoci v oblasti civilní ochrany, z pověření spolkové vlády i v zahraničí, a pomoc v případě katastrof.
Více na www.thw.de/.
kpt.PhDr.Petr Kopáček
tiskový mluvčí
GŘ HZS ČR
Andrea Wirth M.A.
Bundesanhalt Technisches Hilfswerk
foto: Kamila Drábková, Hynek Obroučka
A nyní jak cvičení probíhalo
Samotné cvičení bylo zahájeno po deváté hodině dopoledne evakuací osob z obce odříznuté velkou vodou pomocí obojživelného transportéru PTS-10C záchranného praporu CO Armády ČR v součinnosti s motorovými čluny HZS ČR, Policie ČR, Povodí Labe, THW a německé Policie. Nezraněné osoby byly po vylodění předány do evakuačního autobusu, který je odvezl do stanového městečka - základny humanitární pomoci. Zranění pak byli odvážení sanitními vozy k ošetření do nemocnice.
Souběžně s evakuací osob z opačného břehu řeky probíhala stavba bazénu simulujícího protipovodňovou bariéru, kterou provádělo THW mj.i za pomoci dvou nakladačů, spolupracovali i příslušníci HZS ČR (z PS Děčín), kteří prováděli pytlování malých vaků pro ucpání otvorů mezi velkými kubíkovými vaky plněnými a osazovanými právě německými nakladači.
Pomocí velkokapacitního čerpadla THW pak byl bazén naplněn vodou, kterou odčerpali hasiči z litoměřické požární stanice čerpací stanicí Somati Hytrans HFS. HZS ČR i THW navíc prezentovali daší mobilní i přenosná plovoucí a ponorná čerpadla, například kontejnerovou čerpací stanici MČS 20-1500.
Krátce před polednem předvedli lezci-letečtí záchranáři záchranu osoby z vodní hladiny pomocí vrtulníku.
Velmi zajímavá byla také stavba mobilního mostu / visuté lávky německou THW.
Rád bych také touto cestou poděkoval zaměstnancům Povodí Labe za možnost fotografování větší části cvičení z paluby jejich motorového člunu.
Odpoledne cvičení pokračovalo společným zásahem HZS ČR, THW, PČR a kynologů MěP Praha u zřícené budovy přímo v areálu litoměřických kasáren. Prvotní průzkum provedly jednotky HZS i THW, při něm byl zjištěn výskyt trhaviny, prototo byla na místo povolána i pyrotechnická skupina Policie ČR. Po jejím úspěšném zásahu byl proveden průzkum kynology-záchranáři Městské Policie Praha, jejichž psi postupně označili všechny zavalené osoby.
Ty pak byly postupně zachraňovány ve spolupráci příslušníků CPS Litoměřice, THW a USAR odřadu HZS hl.m.Prahy. Jednotky THW i USAR odřad nasadili na místě i speciální techniku v podobě vyhledávací štěrbinové kamery, vrtacího kladiva Hilti nebo hydraulické řetězové pily pro řezání zdiva.
Vzhledem k množství techniky použité při cvičení se v brzké době objeví článek, který Vám alespoň některou trochu přiblíží.
Autor: -wob-
Foto: Kamila Drábková, Hynek Obroučka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama