Zánik členství a přestup do jiné brigády dle nových stanov SZBK

11. ledna 2007 v 20:55 | Jana K. - Blogující záchranáři |  Info ze SZBK ČR
Vzhledem k tomu, že jsme zásadně proti cenzuře a praktikám z dob, kdy kynologie patřila pod polovojenskou organizaci SVAZARM, chtěli bychom členům Jihomoravské ZBK tímto článkem pomoci při případném hledání aktuálních informací o možnostech zániku členství v ZBK, přestupu do jiné ZBK a členství v jiných organizacích mimo SZBK.
Máte-li však více času, doporučujeme vám přečíst si celé "nové" znění stanov, uveřejněné zde ve formě porovnání se starými stanovami.

Zánik členství a přestup

Zánik členství a přestup člena ZBK řeší článek 13 stanov:


13.4
Způsoby zániku členství:
  • vystoupením,
  • zrušením členství,
  • vyloučením,
  • úmrtím.
13.5
Každý člen může kdykoliv ukončit své členství písemným prohlášením, které doručí vedení své ZBK (za vystoupení se nepočítá přestup do jiné ZBK, jehož podmínkou je předběžný souhlas ZBK, do níž chce člen přestoupit).

13.6
Zrušení členství přichází v úvahu neplní-li člen své členské povinnosti nebo vedení ZBK na základě zjištění kárné komise dospěje k závěru, že jeho členství je nadále pro ZBK neúnosné (nemírné požívání alkoholu, toxických látek, atd.). Mezi členské povinnosti patří zejména placení členských příspěvků a aktivní účast na akcích pořádaných ZBK. Pro nezaplacení členských příspěvků je přikročeno, po uplynutí 30ti dnů od termínu stanoveného pro jejich zaplaceni, ke krokům vedoucím ke zrušení členství. Vedení ZBK si však před tím ověří nejedná-li se o případ, kdy člen ZBK nemůže z objektivních příčin příspěvky zaplatit (náhlé onemocnění, pobyt mimo ČR atd.). V takovém případě vedení ZBK návrh na zrušení členství členské schůzi nepředloží. Pokud se člen ZBK nezúčastňuje akcí pořádaných ZBK, může vedení ZBK navrhnout členské schůzi ZBK zrušení členství tohoto člena.

13.7
O vyloučení člena ze svazu rozhoduje členská schůze příslušné ZBK. Člen musí být nejméně sedm dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je navrhováno jeho vyloučení a musí mu být dána možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, musí být řádně odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

V minulých stanovách bylo stejně, jako ve stanovách Českého kynologického svazu vymezeno z jakých důvodů lze člena vyloučit (člen mohl být vyloučen ze svazu pouze pro: hrubé porušení stanov svazu, porušování Zákona na ochranu zvířat, pravomocném odsouzení za úmyslnou trestnou činnost, jiný zvlášť hrubý přestupek).

V nových stanovách už tento článek budete hledat marně.


13.8
Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat k prezidiu svazu a to písemně do 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. V případě potvrzení vyloučení prezidiem, má člen právo odvolat se k plénu. Rozhodnutí pléna je konečné a vyloučení člena ze svazu je trvalé.

Členství v jiné organizaci i mimo SZBK

14.1
Člen má právo:
... Stát se členem libovolné ZBK. ....

14.2
Člen je povinen:
... Při zamýšleném přestupu do jiné ZBK nebo hostování v jiné ZBK, toto řádně projednat s vedením brigády z níž odchází a s vedením brigády do níž hodlá přestoupit nebo hostovat. ...
... V případě členství v dalších záchranářských organizacích, zabývajících se výcvikem záchranných psů, neprodleně o tom prostřednictvím vedoucího své ZBK informovat plénum svazu. ...

Členství v základní organizaci nebo v chovatelském klubu zastřešeným ČMKU

Poměrně novinkou je, že můžete na zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu IRO složit i bez členství v SZBK a základní organizace a chovatelské kluby mohou zkoušky IRO sami pořádat.
Doufáme, že se vám podaří situaci vyřeší ve prospěch záchranařiny.
Jana K.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Robert Z. Robert Z. | E-mail | 11. ledna 2007 v 21:15 | Reagovat

Předmět:zkousky IRO

Jestli sem dobre pochopil tak to znamená,že nemusím být nikde organizovanej, připravovat se třeba s dobrovolnejma hasičema a pak si domluvit jen zkoušku?

2 Jana K. Jana K. | E-mail | 12. ledna 2007 v 0:08 | Reagovat

Re: Robert

Je to poměrně nová věc, takže zkušenosti z praxe, asi moc nikdo nemá a neřekla bych, že je možné jít přímo na zkoušky,které pořádá ZBK pro své členy.

Ale kdo ví????

Ale určitě je možné, že si zkoušky IRO uspořádá například cvičák (normální ZO) a zúčastní se jich psovodi, kteří se neorganizují v žádné z brigád SZBK, ale jsou pouze členy na nějakém cvičáku nebo v chovatelském klubu,který je zastřešen ČMKU což jsou skoro všechny cvičiště i plemena.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama