Dobrovolně záchranářským nevolníkem?

30. října 2006 v 13:19 | Jan Peklo |  Názory a komentáře
Odborné veřejnosti je asi známá existence zájmové organizace - Svaz záchranných brigád kynologů ČR, která má krajské pobočky - brigády po celé republice. Každý rok do brigád zamíří řada začínajících kynologů-záchranářů, kteří chtějí mít ze svého pejska - psa záchranáře. Některé přivádí zvědavost, někteří o tom s ní již dlouho a někteří to berou jako doplněk jiných psích aktivit. Tak jako tak, každý kdo se chce stát členem (nejdříve čekatelem) a účastnit se výcviku brigády musí spolu s přihláškou podepsat i "Čestné prohlášení" a o tom, k čemu všemu se musí takový dobrovolník zavázat a s čím musí souhlasit je tento článek.

Jazyk za zuby - za každou cenu
Povinnost "držet jazyk za zuby" a nevyslovit nic, co by mohlo být v neprospěch organizace či jejích funkcionářů je v prohlášení zakotvena hned dvakrát:
"... prohlašuji na svou čest, že se budu vždy a všude chovat tak, abych ani slovem ani činem nikdy neposkvrnil dobré jméno a vysoký kredit Svazu záchranných brigád kynologů České republiky."
"Jako člen SZBK si plně uvědomuji povinnost chránit vždy a za každých okolností dobré jméno svazu a zavazuji se k tomu přispět svou osobní kázní, osobním přístupem a svým vystupováním na veřejnosti ve všech situacích, kdy může být moje činnost uváděna do souvislosti s činností svazu."
Pochopitelně s tímto narážíme na Listinu zákl. práv a svobod - tedy součást ústavního pořádku ČR, která určuje práva všech občanů (dobrovolné záchranáře nevyjímaje) a omezení těchto práv je možné pouze zákony a to z vážných důvodů (nikoliv z libovůle funkcionáře dobrovolného spolku), konkrétně se jedná o článek 17 (2): Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
Posuneme-li se k oblasti porušování zákonných norem, máme tu pochopitelně také zcela neomezitelné právo všech osob, podat na kohokoliv trestní oznámení či podnět k prošetření, pokud mají podezření, že došlo k protiprávnímu jednání.
I kdybychom se rozhodli, že svoje svobody a práva zahodíme výměnou za možnost být členem v brigádě dobrovolných záchranářů, narazíme pro změnu na naše zákonné povinnost, které už se zahazují výrazně hůře.
Konkrétně jde o § 167 Nepřekažení trestného činu a § 168 Neoznámení trestného činu v trestním zákoně, kde mezi činny jako sabotáž či vyzvědačství najdeme i činny v celku běžné a reálné, například: neoprávněného nakládání s osobními údaji, obecného ohrožení, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, loupež, znásilnění, pohlavní zneužívání, krádež, zpronevěra, podvod. A neměli bychom zapomenout ani na naši povinnost "podat vysvětlení" dle Trestního řádu, kde je uvedeno, že: Osoba podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet.
Pivo nebo dvojka červeného k obědu - nikdy!
Druhým stěžejním bodem, ke kterému se musí každý čekatel zavázat je zavrhnutí alkoholických nápojů.
"V rámci soustavného zvyšování osobní fyzické kondice udržím osobní spotřebu alkoholu včetně piva a vína na společenské úrovni spotřeby s tím, že v žádném případě nepřipustím jeho konzumaci již během dne a naprosto vylučuji požívání alkoholu v průběhu organizovaného i osobně prováděného výcviku."
Takové omezení je pochopitelně opět mimo rámec toho, co lze plnoletým a svéprávným občanům diktovat, ale i samotná formulace omezení je naprosto nesmyslná. Na jedné straně je striktně zakázáno dát si pivečko k obědu a na druhou stranu je povoleno na "společenské úrovni" pít po setmění. A jak někdy takové společenské konzumace v podání kynologů vypadají, to si jistě dokážete představit. Je pak otázkou, co má větší vliv na "osobní fyzickou kondici" záchranáře, jestli pivo na žízeň v poledne, nebo společenská konzumace do noci?
Osobně prováděný výcvik je myslím opravdu věcí osobní, ale i tak, jsem nikdy neviděl, že by se někdo hnal za psem po stopě s půllitrem v ruce, či že by do sebe někdo klopil panáky při cvičení poslušnosti. Častější je, že se psovod posilní už před výcvikem, ale to pro autora "prohlášení" asi problémem není.
Kuřáci - největší zlo
Mezi body prohlášení se dostala i prazvláštní věta týkajících se kuřáků:
"Ve snaze o maximální zvyšování fyzické výkonnosti a v souvislosti s tím o soustavné snižování procenta kuřáků v členské základně svazu uznávám přednost osob nezávislých na tabákových výrobcích při kondičních výběrech všeho druhu."
Opět myšlenka, hodna radnice Kocourkova, připustíme-li, že fyzická výkonnost je právě ta vlastnost, která se ověřuje při kondičních výběrech všeho druhu, logicky se nabízí otázka, proč by měl mít nekuřák apriori přednost před nekuřákem?
Rozhodujícím parametrem pro výběr fyzicky způsobilých záchranářů by měly být výsledky kondičních testů a ne to, zda se dotyčný někde (ne)přiznal k tomu, že kouří. Ono je sice hezké, že se najde v brigádě člen, který nikdy nekouřil, ale k čemu je to v praxi dobré, pokud má takový člen půl metráku nadváhy a neujde ani polovinu vzdálenosti, kterou sportující kuřák oběhne?
O drogách ani nepřemýšlet!
"Nekompromisně vylučuji jakýkoli osobní kontakt s drogami a omamnými a psychotropními látkami bez rozlišení stupně škodlivosti na lidský organismus. Požívání drog odmítám principiálně v jakékoli formě a nikdy je nepoužiji ani zkušebně."
Autor by si měl uvědomit, že pod obecný pojem drogy patří vše od Coca-coly a prášků na bolest hlavy, přes cigarety, pivo, víno až po heroin. Drogy, jejíž výroba a distribuce je zákonem trestána se v odborných kruzích označují právě, jako zmíněné omamné a psychotropní látky. Zvolená formulace "s drogami a omamnými a psychotropními látkami" zní poněkud úsměvně. Je to stejné, jako napsat, že na naší vlajce jsou barvy Francie a barva červená a modrá.
Co si autor představuje pod osobním kontaktem to netuším, ale možná, by se měl trochu seznámit s problematikou a třeba s výzkumy vlivu marihunany na pacienty trpící různými nevyléčitelnými chorobami - možná by pak nenutil členy přísahat, že z principu odmítají požívání drog v jakékoliv formě.
Závěrem - k zamyšlení
I když jsem rozebral konkrétní body prohlášení velmi podrobně, faktem je, že listina, kterou nepodepisujete dobrovolně (protože jí podepsat musíte, pokud chcete cvičit v brigádě), ve které se zříkáte svých ústavních práv a svobod a zapřísaháte se k mlčenlivosti nemá žádnou právní váhu.
Jsem si jist, že nejsem jediným kynologem záchranářem, který s obsahem tohoto prohlášení nesouhlasí a věřím, že by se našly jiné důležitější závazky a myšlenky, ke kterým by se řada dobrovolných záchranářů ráda a dobrovolně přihlásila.
Záchranařina je přeci o vztahu člověka a psa, o odborném výcviku psa a rozšiřování znalostí psovoda a hlavně o pomoci a záchraně lidí v nouzi a ne o tupé mlčenlivosti, diskriminaci kuřáků a teatrálního až pokryteckého odsuzování alkoholu.
(Děkujeme za uveřejnění článku na www: cz-pes.cz , katastrofy.com , kynologie.blogspot.com a rescuedog.estranky.cz
Článek je volně k převzetí, při zachování celistvosti obsahu a uvedení zdroje.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1155)
Zobrazit starší komentáře

1101 Seccvedia Seccvedia | E-mail | Web | 16. září 2017 v 7:05 | Reagovat

viagra buying
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra</a>
order cheap viagra
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra</a> ’

1102 Donaldexten Donaldexten | E-mail | 16. září 2017 v 10:41 | Reagovat

Manipulator Manuals f26 (copy year j757 to mete out b799) and Parts t232 Catalogs (paragon year q156 to grant p789) on John Deere d104 gear are close by p221 in electronic format l905 into the U.S. p233 barely at this v104 time. Note: Small superintendent's y49 manuals are available q566 in electronic design h848 for h719, r236, and m379 ideal m278 years.

https://bitbucket.org/snippets/verriarucningstum/o9aXKn

1103 Seccvedia Seccvedia | E-mail | Web | 16. září 2017 v 11:52 | Reagovat

100mg viagra
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra</a>
viagra generic
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra</a> ’

1104 Donaldexten Donaldexten | E-mail | 16. září 2017 v 12:38 | Reagovat

Slick operator Manuals i342 (copy year t198 to endowment u75) and Parts n822 Catalogs (copy year s197 to bounty f868) in the service of John Deere g214 equipment are ready n404 in electronic format p465 into the U.S. j16 at most at this g540 time. Note: Limited operator's n961 manuals are available e330 in electronic format j122 in behalf of l844, t897, and x205 pattern l728 years.

https://bitbucket.org/snippets/sporretaphospo/gkey7X

1105 Donaldexten Donaldexten | E-mail | 16. září 2017 v 13:09 | Reagovat

Manipulator Manuals j643 (copy year d723 to endowment r64) and Parts a265 Catalogs (model year l341 to bounty c565) proper for John Deere q210 apparatus are ready n874 in electronic aspect n652 repayment for the U.S. p753 at most at this y179 time. Note: Small operator's k402 manuals are on tap j524 in electronic design s180 after a834, z280, and k253 ideal q648 years.

https://bitbucket.org/snippets/freetutsioschildi/6ro6Ld

1106 Seccvedia Seccvedia | E-mail | Web | 16. září 2017 v 16:16 | Reagovat

viagra buy now
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra online</a>
online pharmacy viagra
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra online</a> ’

1107 Fawdhosuck Fawdhosuck | E-mail | Web | 16. září 2017 v 20:56 | Reagovat

online pharmacy viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
viagra buy online
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

1108 CevChooks CevChooks | E-mail | Web | 16. září 2017 v 23:26 | Reagovat

buy name brand viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra</a>
buy viagra online cheap
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra price</a> ’

1109 BrianSaimi BrianSaimi | E-mail | Neděle v 2:59 | Reagovat

Manipulator Manuals g28 (maquette year t797 to present w898) and Parts t358 Catalogs (paragon year u283 to bounty y9) proper for John Deere v847 equipment are available f899 in electronic format t128 repayment for the U.S. c533 just at this x578 time. Note: Limited superintendent's y61 manuals are accessible y906 in electronic format t645 after u633, v399, and c297 ideal v3 years.

https://bitbucket.org/snippets/verriarucningstum/yqa5Me

1110 CevChooks CevChooks | E-mail | Web | Neděle v 3:12 | Reagovat

buy brand viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra price</a>
real viagra
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra generic</a> ’

1111 Fawdhosuck Fawdhosuck | E-mail | Web | Neděle v 4:37 | Reagovat

viagra online stores
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
effects side viagra
<a href=http://newmed1onlinev.com/>online viagra</a> ’

1112 BrianSaimi BrianSaimi | E-mail | Neděle v 4:50 | Reagovat

Slick operator Manuals k394 (model year e502 to existent o414) and Parts z423 Catalogs (facsimile year i241 to bounty n53) in the service of John Deere e623 gear are available m713 in electronic format g449 into the U.S. v73 at most at this m489 time. Note: Small operator's r647 manuals are accessible f935 in electronic dimensions i887 after d605, t668, and z668 pattern v428 years.

https://bitbucket.org/snippets/tefulllutesi/Md7j9X

1113 CevChooks CevChooks | E-mail | Web | Neděle v 4:58 | Reagovat

natural viagra alternatives
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">generic viagra</a>
viagra online buy
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra price</a> ’

1114 AnitaaWak AnitaaWak | E-mail | Web | Neděle v 6:35 | Reagovat

Портал полезных статей и новостей.
Бородач игра прохождение: подробный гайд (проходим за 15 минут)  
http://EuroShar1.ru

<a href=http://euroshar1.ru/detskiy-sad-cvetuschiy-sad/>Молока в достатке – село в порядке</a>

1115 GeorgeRab GeorgeRab | E-mail | Web | Neděle v 15:34 | Reagovat

<a href=https://advokatsev.ru/>advokatsev.ru</a>

1116 JamesAsync JamesAsync | E-mail | Web | Neděle v 18:08 | Reagovat

<a href=https://www.nevaonline.ru/>купить шины и диски</a>

1117 AbnerhaAgrib AbnerhaAgrib | E-mail | Web | Neděle v 19:30 | Reagovat

Приветствую.
Хотели бы привлечь новых клиентов в свой бизнес?
Продам полную базу предприятий по любому городу СНГ: http://seomaniya.com/3522-prodam-polnuyu-bazu-predpriyatij-po-lyubomu-gorodu.html

1118 Lmldvedia Lmldvedia | E-mail | Web | Pondělí v 2:20 | Reagovat

cheap viagra
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
generic viagra canada
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a> ’

1119 Nfjoi841b Nfjoi841b | E-mail | Web | Pondělí v 2:43 | Reagovat

Free Pussy Tube. Hot Porn Clip.  <a href="http://xxxlib.mobi/">xxxlib.mobi</a> Free Porn Hard Fuck. Hot Teen Sex Tubes.

1120 VtbChooks VtbChooks | E-mail | Web | Pondělí v 3:20 | Reagovat

generic cialis any good
<a href="http://cialisneab.com/">cialis online</a>
cialis pills uk
<a href=http://cialisneab.com/>cialis online</a> ’

1121 Anatoliyhooni Anatoliyhooni | E-mail | Web | Pondělí v 13:22 | Reagovat

Этой ночью разглядывал содержание сети интернет, и к своему восторгу открыл нужный веб-сайт. Вот ссылка: <a href=http://sitlklad.biz>сити клад</a> . Для меня данный веб-сайт оказал хорошее впечатление. Всего доброго!

1122 VtbChooks VtbChooks | E-mail | Web | Pondělí v 16:12 | Reagovat

overnight cialis delivery
<a href="http://cialisneab.com/">buy cialis</a>
cialis free trial offer
<a href=http://cialisneab.com/>cialis</a> ’

1123 Lmldvedia Lmldvedia | E-mail | Web | Pondělí v 16:31 | Reagovat

viagra tablet
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
viagra alternative
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’

1124 Williamgog Williamgog | E-mail | Web | Pondělí v 16:35 | Reagovat

заказать срочную выписку из егрн

<a href=http://fast-egrn.ru>заказ выписки из егрюл с доставкой срочно</a>

1125 Lmldvedia Lmldvedia | E-mail | Web | Pondělí v 17:24 | Reagovat

women viagra
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a>
viagra sales
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> ’

1126 Ernestbex Ernestbex | E-mail | Web | Úterý v 5:55 | Reagovat

Много полезной информации о ремонте <a href=http://montazhnik02.ru>montazhnik02.ru</a>

1127 CevChooks CevChooks | E-mail | Web | Úterý v 8:11 | Reagovat

viagra online order
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra price</a>
viagra woman
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra generic</a> ’

1128 DanielHic DanielHic | E-mail | Web | Úterý v 11:34 | Reagovat

Самый честный онлайн магазин скинов для CS:GO.
Свободно зарегистрировавшись в проекте, и пополнив счет, игрок может открыть кейс на сайте, и получить скин сразу в игру.

- Приличный рандом в кейсах (имущество ботов обновляется ежедневно).
- Низкие цены на кейсы.
- Своя пп и бонусная программа.
- Адекватная администрация.

Только честный дроп! Подробнее по <a href=http://gamerra.blogspot.com/2017/09/counter-strike-global-offensive.html><b>ссылке</b></a>

1129 Amileqtug Amileqtug | E-mail | Web | Úterý v 19:39 | Reagovat

Мир ремонта http://remontland.com/ - http://remontland.com/  интернет магазин строительных и отделочных материалов в екатеринбурге.

1130 DanielRaisa DanielRaisa | E-mail | Web | Úterý v 19:42 | Reagovat

Купить ламинин - Laminine LPGN в Любой Стране цена $ 23-31 Cкaйп evg7773 t.+380976131437

1131 Fawdhosuck Fawdhosuck | E-mail | Web | Úterý v 21:46 | Reagovat

viagra canada pharmacy
<a href="http://newmed1onlinev.com/">online viagra</a>
viagra free sample
<a href=http://newmed1onlinev.com/>online viagra</a> ’

1132 Lmldvedia Lmldvedia | E-mail | Web | Středa v 0:53 | Reagovat

viagra oral jelly
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
viagra shipped overnight
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’

1133 VtbChooks VtbChooks | E-mail | Web | Středa v 1:18 | Reagovat

cialis daily use review
<a href="http://cialisneab.com/">cialis</a>
cialis professional generic
<a href=http://cialisneab.com/>cialis online</a> ’

1134 CevChooks CevChooks | E-mail | Web | Středa v 1:50 | Reagovat

generic viagra pills
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra</a>
viagra online uk
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra price</a> ’

1135 Fawdhosuck Fawdhosuck | E-mail | Web | Středa v 2:14 | Reagovat

viagra pfizer
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
lowest viagra price
<a href=http://newmed1onlinev.com/>online viagra</a> ’

1136 VtbChooks VtbChooks | E-mail | Web | Středa v 2:32 | Reagovat

cialis 5mg
<a href="http://cialisneab.com/">cialis online</a>
cialis sample
<a href=http://cialisneab.com/>buy cialis</a> ’

1137 Kurtprack Kurtprack | E-mail | Web | Středa v 5:45 | Reagovat

Здравствуйте уважаемый коллега.
Как ваше здоровье, как ваши дела?
Вы уже получаете прибыль на свои 1500$ открыли счет?

Промо - акция для всех стран
https://prnt.sc/gbrp4s

Получите безвозмездно 1500$ на свой счет
Подробно тут: http://wmkz.kz

Используйте Промо - КОД: FV4x56GDs8Z
Получите скидку в размере 30%

Проверяйте работу Бесплатно целых 10 дней!
Пользуйтесь услугой "Умный инвестор" - Бесплатно!
Десять (10) дней Халявы - чтобы принять решение - это СУПЕР здорово.
Через 10 дней скидка составит - 500 рублей или 10$

Подробности по скайпу: DLC.FOREXTRADE

Инвестиции в форекс онлайн стратегия для получения прибыли в 2017 году

1138 VtbChooks VtbChooks | E-mail | Web | Středa v 11:12 | Reagovat

super cialis
<a href="http://cialisneab.com/">cialis online</a>
cialis taken by women
<a href=http://cialisneab.com/>cialis</a> ’

1139 Vnqyq215s Vnqyq215s | E-mail | Web | Středa v 12:36 | Reagovat

Hard Beautiful Porn. Free Rough Sex Videos.  <a href="https://rajwap.pro">rajwap.pro</a> Teen Fuck Nude. Porno Star Sex Tube.

1140 SarahAmoni SarahAmoni | E-mail | Web | Středa v 18:36 | Reagovat

TESTO-MAX (SUSTANON)
WHAT IS IT? HOW IT WORKS

where to buy trenbolone acetate
lack of testosterone in men
testosterone produced by
how much are testosterone pills
testosterone replacement women
dhea women's libido
drop in testosterone
vitamins with testosterone supplement
testosterone capsules for men
very low testosterone in women
side effects of taking testosterone supplements
low testosterone levels in men symptoms
tren bodybuilding supplement
trt testosterone replacement therapy
hcg for testosterone therapy
how to tell low testosterone
how to increase natural testosterone production
testosterone in young males
can testosterone levels be increased naturally
low t natural treatment
reasons for low testosterone levels
what does testosterone do to men
free testosterone supplements
what causes low testosterone levels in men
which testicle produces testosterone
location of testosterone
how do testosterone injections work
testosterone in males
how to check for low testosterone levels
what are testosterone booster
low testosterone drugs
how to have more testosterone naturally
what is the half life of testosterone
how to increase testosterone naturally in men
liquid testosterone supplements
low t centers
trenbolone acetate cycle
products at gnc
trenbolone side effect
natural treatment low testosterone

<a href=http://buy-steroids.org/>cost of testosterone replacement therapy</a>

1141 Albertfoupt Albertfoupt | E-mail | Web | Čtvrtek v 11:05 | Reagovat

ифнс 3 выписка из егрюл

<a href=http://fast-egrn.ru>егрн срочно заказать</a>

1142 VasiliJer VasiliJer | E-mail | Čtvrtek v 15:36 | Reagovat

<a href=http://www.s-volvo.ru./> вольво C30 ремонт в свао г. Москва проведет специализированный сервис Вольво в Москве </a>

1143 OnxzInhew OnxzInhew | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:56 | Reagovat

Wow, stunning site. Thnx ...

1144 JamesInted JamesInted | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:04 | Reagovat

Hello everyone, I am new to, please look at a lot, thank you!

1145 Eugeneenela Eugeneenela | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:36 | Reagovat

Do you feel sometime like you're a fish out water? Or maybe you are trying your own sport for the first time with no one to teach you and feeling totally confused? How about with your home business, are you feeling lost sometimes regarding all the information thrown at you, especially at first when it almost all brand new. Minimally when you are new and in order to excited and pumped up but however after a quarter or so of trying to learn everything and getting nowhere? Here's why should you not try to learn everything all however and how yow will discover a home based business success training curriculum for you.

If you might be not in the position to do process yourself almost all times, this would make prudent to get auto-responders who be reliable enough to make your product information and promotion towards target audience at required point your own time.

That list is for email marketing techniques. Try to get people on your email list and send them useful information. They'll value your help and more for you to buy a person. A promotion strategy could be to offer visitors a report having to do with the products you are promoting. After that you follow on the top of them closing the sale and you market products forever. auto responders help which spread your messages, which don't to be able to type all the emails more and more to everyone in your list. Look at the sites of AWeber and GetResponse therefore will let you know that their services work.

Choose a couple leaders stick to in your field, and look everything they distribute, attend their events, join their coaching programs, be their best student. And that will bring you to the following step. FOCUS.

People of which are extremely successful in business almost documents a bigger plan. They're striving for something HUGE, something larger than themselves along with their family. What are you striving for?

But be reluctant! Lets look as well list returning. The last two really are not something an individual to should. Yes, it may be nice, but so would being that may turn inside your 2 week notice in your boss. A person really so tired which you are for you to give the good life you usually see within your dreams? I a friend tell me once, "If you do today what others won't, then you are do tomorrow what others can't." And maybe that is a wonderful approach to look in the business of network marketing. Are you in order to make small sacrifices now, so can easily reap device rewards next.

While you are going within the tasks, you should are constantly reminding yourself as to why you have to do associated with them. A few good examples are; Whilst to quit my assignment. To be able pay out for off my house, or put my kid through college free from debt. Whatever it is that makes well-built to move of the rat race and in the good living. Remember, If you do today what others won't, then could possibly do tomorrow what others can't.
http://thesocialwarrior.com/story2911607/internet-online-marketing-strategy-4-ways-to-profit-from-repeat-and-back-end-sales
http://marcoxqgw25925.isblog.net/marketing-tools-design-4491812
http://bookmark-dofollow.com/story4028824/dotcom-business-growth-secrets
http://socialnetworkadsinfo.com/story2912032/why-you-ought-to-begin-your-company-vs-offline-business-part-1
http://bookmarkport.com/story2911797/turning-more-business-on-by-turning-people-absent

1146 JamesFlued JamesFlued | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:41 | Reagovat

Focus your editing those that are working out of time. If you're really pressed for time, then probably essentially the most beneficial things you might do to improve your essay are to make a reverse outline and to revise your introduction. <>7]
A reverse outline is usually a useful, quick strategy to check the logic of your essay’s structure. <>8] To do this, you build an outline from your concluded draft, jotting down the main ideas of your essay paragraph by paragraph. The result will take a look very much like an outline you would formulate before creating an essay, but you can easily use it to double-check your completed product.
Editing your introduction can clarify your thesis and make your essay stronger. Whilst you made your outline and began producing your essay which includes a certain idea of what your thesis or "point" was, that idea probably changed at least slightly as you wrote the essay itself. Go back again to the intro after you have concluded a draft of your essay and make any changes to the wording of your thesis determined by what the rest from the essay says (the reverse outline will help figure this out).  <a href=http://www.nationalnewstoday.com/uncategorized/silicon-as-well-as-chemical-houses-its-role-in.php>buy essays online</a>

1147 Antonvag Antonvag | E-mail | Web | Čtvrtek v 20:18 | Reagovat

Некоторое время смотрел содержимое инет, случайно к своему удивлению открыл актуальный вебсайт. Гляньте: <a href=http://28-p-s.biz>28 ps</a> . Для нас этот сайт явился довольно нужным. Всех благ!

1148 Arkadiyapolo Arkadiyapolo | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:51 | Reagovat

Некоторое время разглядывал содержание сети, при этом к своему восторгу обнаружил поучительный сайт. Вот: <a href=http://24frm.biz>frm24 в обход</a> . Для меня данный вебсайт оказал радостное впечатление. Всех благ!

1149 Bbecdieshy Bbecdieshy | E-mail | Web | Včera v 0:10 | Reagovat

free credit check
<a href="http://paydayvax.org/">cash loans</a>
fast loan
<a href="http://paydayvax.org/">pay day loan</a> ’

1150 DanielWeack DanielWeack | E-mail | Web | Včera v 0:28 | Reagovat

Латунь   <a href=http://smk-spb.com/latun>Show more>>></a>

1151 sildenafil sildenafil | E-mail | Web | Včera v 0:45 | Reagovat

<a href="http://20mgsildenafil.com/ ">viagra generic</a> online first aid course http://20mgsildenafil.com/ sildenafil citrate

1152 Bvbnkelerb Bvbnkelerb | E-mail | Web | Včera v 7:08 | Reagovat

payday advance loans
<a href="http://paydayhhkl.org/">bad credit payday loans</a>
1500 payday loans
<a href=http://paydayhhkl.org/>fast payday loan</a> ’

1153 SlavaFkg SlavaFkg | E-mail | Včera v 15:29 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a tiring experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random stuff and whined about his anxiety. I totally told him to <a href=http://neptune.blackplanet.com/Chaz41/message/13558922>url</a> and deal with it.

1154 DwightJem DwightJem | E-mail | Včera v 19:42 | Reagovat

http://infoscam.ru/
Не стесняемся заходим!!

1155 Jameslax Jameslax | E-mail | Web | Před 31 minutami | Reagovat

<a href=http://osagonline.ru/>Быстро и безопасно получить Осаго</a> - Страхование Осаго получить онлайн, электронный осаго

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama