Dobrovolně záchranářským nevolníkem?

30. října 2006 v 13:19 | Jan Peklo |  Názory a komentáře
Odborné veřejnosti je asi známá existence zájmové organizace - Svaz záchranných brigád kynologů ČR, která má krajské pobočky - brigády po celé republice. Každý rok do brigád zamíří řada začínajících kynologů-záchranářů, kteří chtějí mít ze svého pejska - psa záchranáře. Některé přivádí zvědavost, někteří o tom s ní již dlouho a někteří to berou jako doplněk jiných psích aktivit. Tak jako tak, každý kdo se chce stát členem (nejdříve čekatelem) a účastnit se výcviku brigády musí spolu s přihláškou podepsat i "Čestné prohlášení" a o tom, k čemu všemu se musí takový dobrovolník zavázat a s čím musí souhlasit je tento článek.

Jazyk za zuby - za každou cenu
Povinnost "držet jazyk za zuby" a nevyslovit nic, co by mohlo být v neprospěch organizace či jejích funkcionářů je v prohlášení zakotvena hned dvakrát:
"... prohlašuji na svou čest, že se budu vždy a všude chovat tak, abych ani slovem ani činem nikdy neposkvrnil dobré jméno a vysoký kredit Svazu záchranných brigád kynologů České republiky."
"Jako člen SZBK si plně uvědomuji povinnost chránit vždy a za každých okolností dobré jméno svazu a zavazuji se k tomu přispět svou osobní kázní, osobním přístupem a svým vystupováním na veřejnosti ve všech situacích, kdy může být moje činnost uváděna do souvislosti s činností svazu."
Pochopitelně s tímto narážíme na Listinu zákl. práv a svobod - tedy součást ústavního pořádku ČR, která určuje práva všech občanů (dobrovolné záchranáře nevyjímaje) a omezení těchto práv je možné pouze zákony a to z vážných důvodů (nikoliv z libovůle funkcionáře dobrovolného spolku), konkrétně se jedná o článek 17 (2): Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
Posuneme-li se k oblasti porušování zákonných norem, máme tu pochopitelně také zcela neomezitelné právo všech osob, podat na kohokoliv trestní oznámení či podnět k prošetření, pokud mají podezření, že došlo k protiprávnímu jednání.
I kdybychom se rozhodli, že svoje svobody a práva zahodíme výměnou za možnost být členem v brigádě dobrovolných záchranářů, narazíme pro změnu na naše zákonné povinnost, které už se zahazují výrazně hůře.
Konkrétně jde o § 167 Nepřekažení trestného činu a § 168 Neoznámení trestného činu v trestním zákoně, kde mezi činny jako sabotáž či vyzvědačství najdeme i činny v celku běžné a reálné, například: neoprávněného nakládání s osobními údaji, obecného ohrožení, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, loupež, znásilnění, pohlavní zneužívání, krádež, zpronevěra, podvod. A neměli bychom zapomenout ani na naši povinnost "podat vysvětlení" dle Trestního řádu, kde je uvedeno, že: Osoba podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet.
Pivo nebo dvojka červeného k obědu - nikdy!
Druhým stěžejním bodem, ke kterému se musí každý čekatel zavázat je zavrhnutí alkoholických nápojů.
"V rámci soustavného zvyšování osobní fyzické kondice udržím osobní spotřebu alkoholu včetně piva a vína na společenské úrovni spotřeby s tím, že v žádném případě nepřipustím jeho konzumaci již během dne a naprosto vylučuji požívání alkoholu v průběhu organizovaného i osobně prováděného výcviku."
Takové omezení je pochopitelně opět mimo rámec toho, co lze plnoletým a svéprávným občanům diktovat, ale i samotná formulace omezení je naprosto nesmyslná. Na jedné straně je striktně zakázáno dát si pivečko k obědu a na druhou stranu je povoleno na "společenské úrovni" pít po setmění. A jak někdy takové společenské konzumace v podání kynologů vypadají, to si jistě dokážete představit. Je pak otázkou, co má větší vliv na "osobní fyzickou kondici" záchranáře, jestli pivo na žízeň v poledne, nebo společenská konzumace do noci?
Osobně prováděný výcvik je myslím opravdu věcí osobní, ale i tak, jsem nikdy neviděl, že by se někdo hnal za psem po stopě s půllitrem v ruce, či že by do sebe někdo klopil panáky při cvičení poslušnosti. Častější je, že se psovod posilní už před výcvikem, ale to pro autora "prohlášení" asi problémem není.
Kuřáci - největší zlo
Mezi body prohlášení se dostala i prazvláštní věta týkajících se kuřáků:
"Ve snaze o maximální zvyšování fyzické výkonnosti a v souvislosti s tím o soustavné snižování procenta kuřáků v členské základně svazu uznávám přednost osob nezávislých na tabákových výrobcích při kondičních výběrech všeho druhu."
Opět myšlenka, hodna radnice Kocourkova, připustíme-li, že fyzická výkonnost je právě ta vlastnost, která se ověřuje při kondičních výběrech všeho druhu, logicky se nabízí otázka, proč by měl mít nekuřák apriori přednost před nekuřákem?
Rozhodujícím parametrem pro výběr fyzicky způsobilých záchranářů by měly být výsledky kondičních testů a ne to, zda se dotyčný někde (ne)přiznal k tomu, že kouří. Ono je sice hezké, že se najde v brigádě člen, který nikdy nekouřil, ale k čemu je to v praxi dobré, pokud má takový člen půl metráku nadváhy a neujde ani polovinu vzdálenosti, kterou sportující kuřák oběhne?
O drogách ani nepřemýšlet!
"Nekompromisně vylučuji jakýkoli osobní kontakt s drogami a omamnými a psychotropními látkami bez rozlišení stupně škodlivosti na lidský organismus. Požívání drog odmítám principiálně v jakékoli formě a nikdy je nepoužiji ani zkušebně."
Autor by si měl uvědomit, že pod obecný pojem drogy patří vše od Coca-coly a prášků na bolest hlavy, přes cigarety, pivo, víno až po heroin. Drogy, jejíž výroba a distribuce je zákonem trestána se v odborných kruzích označují právě, jako zmíněné omamné a psychotropní látky. Zvolená formulace "s drogami a omamnými a psychotropními látkami" zní poněkud úsměvně. Je to stejné, jako napsat, že na naší vlajce jsou barvy Francie a barva červená a modrá.
Co si autor představuje pod osobním kontaktem to netuším, ale možná, by se měl trochu seznámit s problematikou a třeba s výzkumy vlivu marihunany na pacienty trpící různými nevyléčitelnými chorobami - možná by pak nenutil členy přísahat, že z principu odmítají požívání drog v jakékoliv formě.
Závěrem - k zamyšlení
I když jsem rozebral konkrétní body prohlášení velmi podrobně, faktem je, že listina, kterou nepodepisujete dobrovolně (protože jí podepsat musíte, pokud chcete cvičit v brigádě), ve které se zříkáte svých ústavních práv a svobod a zapřísaháte se k mlčenlivosti nemá žádnou právní váhu.
Jsem si jist, že nejsem jediným kynologem záchranářem, který s obsahem tohoto prohlášení nesouhlasí a věřím, že by se našly jiné důležitější závazky a myšlenky, ke kterým by se řada dobrovolných záchranářů ráda a dobrovolně přihlásila.
Záchranařina je přeci o vztahu člověka a psa, o odborném výcviku psa a rozšiřování znalostí psovoda a hlavně o pomoci a záchraně lidí v nouzi a ne o tupé mlčenlivosti, diskriminaci kuřáků a teatrálního až pokryteckého odsuzování alkoholu.
(Děkujeme za uveřejnění článku na www: cz-pes.cz , katastrofy.com , kynologie.blogspot.com a rescuedog.estranky.cz
Článek je volně k převzetí, při zachování celistvosti obsahu a uvedení zdroje.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (2034)
Zobrazit starší komentáře

2001 Online-TaxiHog Online-TaxiHog | E-mail | Web | Pondělí v 20:04 | Reagovat

<a href=https://www.avito.ru/saratov/predlozheniya_uslug/taksi_saratov-balakovo_1475467385>Такси Саратов Балаково заказ такси здесь</a>

2002 canada online pharmacies canada online pharmacies | E-mail | Web | Pondělí v 23:32 | Reagovat

buying prescription drugs canada

2003 global pharmacy canada global pharmacy canada | E-mail | Web | Pondělí v 23:53 | Reagovat

buy prescription drugs online

2004 candypo2 candypo2 | E-mail | Web | Úterý v 1:26 | Reagovat

My unheard of web contract:
http://luella.projects.telrock.org

2005 canadian cialis canadian cialis | E-mail | Web | Úterý v 1:49 | Reagovat

canadian pharmacies without prescriptions

2006 Jessegex Jessegex | E-mail | Web | Úterý v 12:33 | Reagovat

S. True, Samsung's S2 can be one of the nearly all appealing Androidpowered handsets the world has ever seen. There are shortterm emergencyshelters that can be deployed in a make a difference of minutes on any variety of terrain."California does it better than any other state in the United States," Richardson told Xinhua Wednesday. Nevertheless, this will certainly not hold up in opposition to the powerful mistreatment should you be constantly playing around bad weather or perhaps stand out. <a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a>."Huawei has been continuously partnering with Vodacom to provide ubiquitous telecom network services to build a better connected world. You pay that price though for convenience. The question is: will you do the effort and do you’ve got the promoting technique to achieve this? An effective online advertising and marketing system can be a spider internet of strategies and if you’re not able to spin the wires,<a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Cheap Jerseys</a>, you won’t be producing the amount of dollars that you are dreaming of right now.Therefore by using Hemphoria you can expect to feel healthier and possibly younger because you are giving your body essential nutrients that may be lacking in your normal diet.<a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Wholesale Jerseys China Free Shipping</a>."We are so excited the governor made this stop a priority," said Wong, whose California Center hosted the business event. One bottle of Skinny Fiber fees 465 HKD and consists of 120 pills.S.<br>Visit my site??http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/

2007 annelv4 annelv4 | E-mail | Web | Úterý v 18:20 | Reagovat

New net work:
http://lessie.go.telrock.net

2008 JamesMap JamesMap | E-mail | Web | Úterý v 20:48 | Reagovat

<a href=http://freerj4lgqdjjuk6.net/gateaway/>freerj4lgqdjjuk6.net/gateaway</a>

2009 saundravz60 saundravz60 | E-mail | Web | Úterý v 23:43 | Reagovat

Proposal recto moved:
http://maryann.blogs.telrock.org

2010 InnokentiyNof InnokentiyNof | E-mail | Web | Středa v 3:31 | Reagovat

Чтобы составить меню с калориями на день – на 1000, 1200 и 1500 калорий 500 калорий это первый и второй завтрак даже при меню на 1200 калорий в день. Даже по <a href="http://ezugy.ytowa.ru/30807.php">применение кунжутного семени при похудении</a> только долям белков, жиров и углеводо.. Скачать аудио гипноз елена вальяк и фильм безумный макс 3 под куполом метки: эффективное похудение аудио гипноз для похудения аудио гипноз.. На аппаратное лечение зрения действует скидка 20%. Стоимость за <a href=http://dieov.horil.ru/2018/07/21_besplatnaya-rossylka-kak-pohudet-za-nedelyu-na-5-kg.asp>бесплатная россылка как похудеть за неделю на 5 кг</a> сеанс) 750..

2011 sheryltg16 sheryltg16 | E-mail | Web | Středa v 5:05 | Reagovat

Just started untrodden occupation:
http://karl.blogs.telrock.org

2012 Ambumoump Ambumoump | E-mail | Web | Středa v 8:02 | Reagovat

Where to order Ceclor cheap Connecticut without rx
Ceclor 500mg pills New Hampshire brand online without prescription
Buy discount Ceclor 500mg pills Iowa overnight
Ceclor 250mg pills order generic without rx visa online
Overnight Ceclor 250mg pills where to buy fedex visa

meloxican lepra
Accessibility
go to  to obtain canada on the web local pharmacy additionally find about drugs via canada
Medicines can also be used for the treatment of feeling disorder, psychological dysfunction and stopping smoking. It operates by directly focusing on neural cellular material within the brain. Many medical doctors as well as authorities are in the see in which depression is actually a result of an disproportion amount of chemicals which are unveiled. It helps that you regain certain organic chemical substance and keep equilibrium associated with compound inside the human brain. Wellbutrin SR as well as Wellbutrin XL medicines are also authorized by the Food to the treatments for depression. Wellbutrin SR as well as Wellbutrin XL bring other medical conditions while prescribed from the medical doctor. AvailabilityGeneric:-Buy 100mg Bupropion SR Ninety supplements.Acquire 150mg Bupropion SR 90, Hundred, One hundred twenty, One hundred eighty and 190 capsules.Brand name:-Buy 150mg Wellbutrin SR 62 along with One-hundred-twenty tablets.Obtain 300mg Wellbutrin SR Three months pills. Precisely what safety measures do i need to acquire before you take Wellbutrin?Number of issues have to be take care of prior to employing Wellbutrin medication. Don't use Wellbutrin medication if you are sensitive for you to Wellbutrin SR and also Wellbutrin XL and his or her elements Zyban along with Bupropion. Do not take on this particular remedies in case you are already getting monoamine oxidase chemical (MAOI) including tranylcypromine (Parnate), furazolidone (Furoxone), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam), isocarboxazid (Marplan) and rasagiline (Azilect). If in case you are with such medication, wait no less than 14 days to start with Wellbutrin and prevent wonderful these types of medication to stop a few significant and dangerious side effects. Avoid this specific medication if you suffer from from your problem associated with seizure condition, for those who have out of the blue stopped making use of booze or sedatives, kidney diseases, hard working liver diseases, high blood pressure levels, heart ailments with an eating disorder such as anorexia or even bulimia. Can i use Wellbutrin during my having a baby?Wellbutrin isn't recommended for expectant and breastfeeding new mother. In case you are pregnant or even intending to get pregnant or even a nursing mommy do not Buy Wellbutrin or else you ought to inform your medical professional before by using this treatments. Usage of this specific remedies within expecting a baby and baby formula parents might hurt the health of developing fetus or even nursed youngster.If you don't observed any difference in your medical problem following your using Wellbutrin in excess of 4 to three days you need to quickly consult your physician. It's so because this treatment shows their ends in Three to five days. So if you're employing this medicine since extended and getting absolutely no benefits you can get some significant unwanted effects if so you should educate your physician. What are unwanted effects associated with Wellbutrin?This specific medication offers a few present with critical unwanted effects. Some typical side effects are weight-loss, sleep problem, perspiring, sense of be sick, experiencing ringing seems, sense of throw up, shivering and dry skin associated with jaws plus some critical negative effects tend to be swollen legs and arms, experience paranoid, surge in British petroleum, graphic Views, choking involving neck, visible Views, ache within the torso, suits and a fever. If you notice just about any sign of signs and symptoms of these types of negative effects you must immediately talk to your medical doctor or even medical professionals. Where can i keep Wellbutrin?This medication ought to be retailer from area temp with 15 to 30 amount H. Make certain you store Wellbutrin inside a dried up position from mild, heat and dampness. Throw out medicines otherwise used. Bare this medication away from youngsters along with dog.

Ceclor order Maine generic online without prescription

<a href=http://macaumidnight.com/index.php/component/k2/itemlist/user/474011> http://macaumidnight.com/index.php/component/k2/itemlist/user/474011
</a>

2013 https://vimeo.com/122572393 https://vimeo.com/122572393 | E-mail | Web | Středa v 13:32 | Reagovat

<a href=https://vimeo.com/122572393>https://vimeo.com/122572393</a>

2014 Ambumoump Ambumoump | E-mail | Web | Středa v 16:35 | Reagovat

Ursodiol visa no prescription overnight price
Ursodiol overnight without rx delivery Rhode Island
Purchase Ursodiol 150mg pills cost can i buy amex online
Ursodiol 300mg tablets mastercard San Jose delivery online
Buy overnight Ursodiol where to purchase Memphis

Associated Articles - Lower, Serving, Hypersensitivity, Treatment,
Related Content - zantac A hundred and fifty, zantac supplements, ranitidine,
EPD or Enzyme Potentiated Desensitization was developed from the possibility observation simply by Dr. Frantisek Popper, a good Ear, Nostril, and Can range f Physician working in London within 1959. He discovered that Hyaluronidase being injected in to the nose mucosa involving people with nose polyps occasionally relieved sneezing. Next Generate. Len Meters. McEwen of London throughout 1968 indicated that the particular enzyme beta glucuronidase produced by hyaluronidase had desensitizing task. Try out glucuronidase combined with a small dose regarding allergen or perhaps antigen could desensitize human beings and also wildlife.
Doctor. Albert Robbins has utilized this LDA sensitivity treatment method within hundreds of patients throughout the last 2 decades. The actual chemical experiment with glucuronidase along with the extremely low dosage antigens necessary for therapy had been 1st created in Great britain through McEwen A labratory and so they started to be Approved by the fda for use with this country underneath a good investigational method which Generate. Robbins participated in more than a decade. If this grew to become not available via The united kingdom, i was capable to receive this through University Local drugstore underneath the route regarding Medical professional. Watts.A. Shrader in the You.Utes. Generate. Albert Robbins is one of the unique investigational members of the actual U . s . EPD Culture and also had taken the original programs written by Medical professional. Len McEwen working in london, England in addition to those currently sponsored with the United states School regarding Environment )
Safety measures needed for best results: To promote the maximum valuable impact of LDA, necessities such as critical advice:   Improve environmental regulates commencing fourteen days before the LDA injection. Prevention associated with kittens and cats, canines, and clear of your dirty or even moldy house. Which is vital that you quit making use of almost all perfumes as well as cloth softeners.  Improve nutrition and also diet starting a couple weeks before the LDA shot. A minimal fungus eating habits and/or an infrequent meals diet could possibly be advised and also given.   Get rid of just about any undetectable infections before treatment  Eliminate any hidden candidiasis (employing stomach preparation) before LDA treatment. Removing from your intestine involving invisible candidiasis along with Diflucan or perhaps Nystatin/Amphotericin will be the lowest provision specifically in treatment of reaction to certain food.  In most people it will likely be a good idea to plan LDA together with Fluconazole or Itraconazole. Any free from yeast diet regime on it's own is just not sufficient to get rid of penile Candida albicans. Bismuth eradicates candida and also Heliobacter from the belly and really should be used in the gut preparation.  Use your unique nutrient method in which raises the result associated with LDA after the treatment  Zantac utilised prior to the LDA injection may possibly potentiate the advantage of the injection in food hypersensitive people

Buy fedex Ursodiol 150mg pills lowest price where to purchase amex
Delivery Ursodiol generic no prescription online
Buy generic Ursodiol online no rx overnight
Order Ursodiol low price without prescription Britain

<a href=http://macaumidnight.com/index.php/component/k2/itemlist/user/764507> see this website
</a>

2015 ErnestSmita ErnestSmita | E-mail | Web | Středa v 19:01 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

2016 JamesSam JamesSam | E-mail | Web | Čtvrtek v 10:55 | Reagovat

ипотека от застройщика ярославль

<a href=http://adm-vsp.ru/pjrs>купить квартиру в ипотеку в ярославле</a>

2017 alanispat alanispat | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:57 | Reagovat

Hello everyone , I’m Alanis Patton.
Welcome to my website . I started writing in  my early school years after a creative writing assignment for my English teacher. I did creative writing  for a while before I thought about doing something else.
I had always loved doing  non-fiction writing  because I’m passionate about learning. When you combine writing  ability with a love of learning,  dissertation writing only makes sense as a job.
I’m passionate about  aiding the students of the future in their school career. When they  get too busy, I am there to help.

Alanis – Writing Expert  - <a href=http://www.global-web-research.com/>GlobalWebResearch</a> Team

2018 josefays4 josefays4 | E-mail | Web | Čtvrtek v 13:48 | Reagovat

My new trap scheme:
http://joyce.go.telrock.net

2019 maragun maragun | E-mail | Web | Čtvrtek v 19:05 | Reagovat

Hi guys, I am Mara a professional in report writing.

I love solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for decades now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to handle several projects that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My interest has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing academic papers and have helped people from countries like China.
I work with a company whose mission is to provide quality works and make people happy. In fact, many students come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but the best to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert writer - Mara Gunn - <a href=http://www.gismonitor.com/>Gismonitor</a> Corps

2020 ettavw60 ettavw60 | E-mail | Web | Čtvrtek v 23:57 | Reagovat

My chill project:
http://kate.go.telrock.net

2021 Dennismaize Dennismaize | E-mail | Web | Pátek v 1:18 | Reagovat

Подарок руководителю, крупному бизнесмену, серьезному и ответственному человеку зрелого возраста должен быть солидным, запоминающимся, весомым, и недешевым, однозначно. Подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://fi-hi.ru>fi-hi.ru</a>

2022 KupriyanAbrak KupriyanAbrak | E-mail | Web | Pátek v 11:08 | Reagovat

A classification or division essay takes what you learned about using examples in demonstrate the form of the composition: either how ideas or objects may.. An educational institution without a library is just a house <a href="http://ihano.ahucojasu.ru/WVcdf.aspx">car crash essay</a> a kitchen. When students read in hi classes, their desire for knowledge increases.. By taking the three personality tests i discovered some interesting things about myself. First, was the €big five€ dimension of personality test where i..

2023 RichardSweap RichardSweap | E-mail | Pátek v 15:57 | Reagovat

А вы знаете, что заказать купить уникальный дизайн одежды на сайте http://odejda.shopicheck.net

2024 Valentinpes Valentinpes | E-mail | Web | Pátek v 17:27 | Reagovat

5 вариантов диет для подростков 1215 лет. При похудении вес сбрасывается со всего тела, а подкорректировать проблемную зону можно и обязательно нужны любые физические нагрузки по 3045 минут в день.. Бриджи для похудения; большая медицинская <a href=http://adime.ypenoluzuf.ru/53709.php>центры для похудения акции</a> Таблетки и спрей от..

2025 hollyqt16 hollyqt16 | E-mail | Web | Pátek v 21:14 | Reagovat

My new website:
http://janna.web.telrock.net

2026 Michaeldrode Michaeldrode | E-mail | Web | Včera v 12:54 | Reagovat

<a href=http://healthylife-guru.info/neurology/symptom-lesage-hanging-diagnosis-of-meningitis-in-infants.html>lesage symptom</a> - amentia disease, fixation amnesia

2027 trudykt1 trudykt1 | E-mail | Web | Včera v 16:29 | Reagovat

Assignment attendant moved:
http://lonnie.go.telrock.net

2028 Angelodon Angelodon | E-mail | Včera v 22:00 | Reagovat

PTHC FORUM

Choicest CP Shortclip 2018 Independently from Store

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Advanced in years files 2000-2017SELL-OUT Unshared Stash away In blanket 1201-1500 Files Adequately !!! UNSHACKLED !!!!!

Siberian Mouse Aggregation

Crave Modelkids Dvd 1 - 44 Faithfulness a beforehand showing

Vision in search Anal Series 1 - 25 Prepay showing !!!

https://qil.su/OYaoqM

Over-long in bring Pic Dvd 1 - 50 Unrevealed showing !!! AGREE TO !!!!!

2029 celialk16 celialk16 | E-mail | Web | Dnes v 4:28 | Reagovat

Further lodgings bellhop instead of beetle out:
http://francis.forum.telrock.net

2030 PeterBak PeterBak | E-mail | Web | Dnes v 10:53 | Reagovat

купить бу авто

<a href=http://autoamerica.com.ua/product/>turk porno</a>

2031 PatrickTat PatrickTat | E-mail | Web | Dnes v 10:53 | Reagovat

купить авто из сша

<a href=http://autoamerica.com.ua/product/>izmir escort</a>

2032 cheriewf18 cheriewf18 | E-mail | Web | Dnes v 15:41 | Reagovat

My new ascend:
http://bessie.go.telrock.net

2033 MiltonElalk MiltonElalk | E-mail | Web | Dnes v 15:47 | Reagovat

<a href=http://fabrikasamara.ru/shkafy-kupe>Шкафы купе цены фото</a> - гардеробные фото дизайн, мебель кошелев самара

2034 StephenLialp StephenLialp | E-mail | Web | Před 60 minutami | Reagovat

здесь на этом интернет-ресурсе <a href=http://people4people.ru/>http://people4people.ru/</a> вы сумеете почитать большой выбор уникальных новостей о туризме.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama